Sunday, December 29, 2013

Đời Vẫn Đẹp

Nguyễn Bá Trạc
Turku, Finland

Bên những đau thương của kiếp người Dáng đời vẫn đẹp, thế nhân ơi
Trong tiếng hơn thua và tiếng khóc
Vẫn tiếng trẻ con khúc khích cười

Xem "Dáng Đời Vẫn Đẹp" với hình ảnh Phần Lan, Louis Armstrong hát "What a Wonderful World":


 http://www.youtube.com/user/caiongcuaong#p/u/0/eCLs2V4stqY